Costuri de achizitie

Câteva detalii bine de știut de către persoanele care doresc să achiziționeze o locuință.

Taxele obligatorii pentru achizițiile imobiliare nu sunt finanțate de bancă prin împrumut ipotecar. Ele pot fi plătite de client (capital propiu) sau prin împrumut de nevoi personale. Costurile se calculeaza procentual în funcție de prețul de cumpărare al imobilului.

1. Notar = 1%

2. Înscrierea în registrul funciar (Grundbucheintrag) = 0,5%

3. Impozitul pe transferul imobiliar (Grunderwerbsteuer). Acesta diferă de la un Bundesland la altul și este cumprins între 3,5% și 6,5%. Nu se plăteste dacă tranzacția este efectuată între:

  • a. soți (Eheleute)
  • b. parteneri de viață (eingetragene Lebenspartner)
  • c. părinți-copii (inclusiv copii adoptați -Adoptivkinder)
  • d. donații între rudele directe, soți și parteneri de viață (eigetragene Lebenspartner)
  • e. co-moștenitori prin împărțirea moștenirii (Miterben durch Nachlassteilung)

4. Comision agenție imobiliară ( Macklergebühr ) = 3,5%-5%. Începând cu data de 23.12.2020 a intrat în vigoare legea promulgată în 12.06.2020: costurile de Macklergebühr se împart între vânzător și cumpărător (50%-50%). Costurile sus menționate nu se pot deduce din impozit (steuerlich absetzen). Excepție fac imobilele cumpărate și apoi sunt închiriate (Vermietung) sau imobilele folosite în scop comercial (gewerblich)

Derulează în sus